Ste pripravljeni na nov GHS standard?

...ki prične veljati 1. junij 2015

9.2.2015

GHS je mednarodno sprejet sistem, ustvarjen s strani Združenih narodov in je globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij. 

Sistem GHS bo poenotil sporočila na nevarnih izdelkih in zamenjal obstoječe pravilnike v posameznih državah.

Novi piktogrami GHS

Piktogrami s predstavitvijo nevarnosti so ključni elementi pri označevanju embalaže. V sistem GHS sta vključena dva kompleta piktogramov:

  • prvi se uporablja za označevanje embalaže in opozorila na nevarnosti na delovnem mestu;
  • drugi se uporablja pri transportu nevarnih snovi.

Kompleta se ne uporabljata sočasno, ampak je izbran eden ali drugi glede na ciljni namen.

Pravilniki določajo različne najmanjše dovoljene velikosti etiket in piktogramov glede na kapaciteto vsebnika. 

 

GHS označevanje z NiceLabel