NiceLabel

Ravnanje z dokumenti

13.8.2018

Upravljanje dokumentov

Vse etikete lahko upravljate prek ene varne zbirke podatkov

Številne organizacije se še vedno s težavo spopadajo z določanjem različic in odobritvijo etiket ter ročnimi postopki zagotavljanja kakovosti. Tovrstni zastareli pristopi k zagotavljanju kakovosti so dragi, podvrženi napakam in v neskladju s številnimi predpisi, zaradi česar se poveča tveganje neustreznega označevanja, zaradi katerega lahko pride do karantene izdelkov, predelave, odpadkov, preklicev, kazni in celo izgube poslovanja.

NiceLabelov sistem za ravnanje z dokumenti (DMS) je sodobna spletna aplikacija v jeziku HTML, ki omogoča shranjevanje vseh dokumentov in konfiguracij etiket v centralno zbirko podatkov.

Varen dostop do vseh vaših dokumentov

Centralna hramba odpravi dvojnike

Vsi dokumenti etiket so shranjeni v centralni zbirki podatkov SQL. Uporabniki morajo v našem orodju za oblikovanje etiket prijaviti in odjaviti dokumente, kar prepreči spore, ki bi lahko nastali, če bi več oseb hkrati poskušalo urejati isti dokument.

Samodejni nadzor nad različicami dokumentov zagotavlja transparentnost

Nadzor nad različicami zagotavlja celovito zgodovino predlog in zahtev po spremembah za namene varnostnega kopiranja in revizije.

Konsolidacija predlog zagotavlja bolj učinkovito delovanje

NiceLabelove inteligentne predloge so optimizirane za več kot 5.000 modelov tiskalnikov, kar zmanjša število različic etiket, ki jih morate vzdrževati.

Enolično indeksiranje in iskanje pomaga zmanjšati število dvojnikov

Vsi elementi znotraj predloge etikete so indeksirani, da lahko poslovni uporabniki hitro najdejo, vizualno primerjajo in spreminjajo predloge. Iskanje poteka po celotni zbirki podatkov, kar se vam pomaga izogniti odvečnim ali podvojenim različicam etiket.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Varni elektronski poteki dela za odobritev

Potek dela za odobritev objave avtomatizira pot dokumentov z etiketami ter ponuja nadzor kakovosti za pregled in odobritev. Deležniki so samodejno obveščeni po e-pošti, ki je poslana neposredno iz sistema DMS. Spremembe lahko primerjajo, odobrijo ali zavrnejo v samem sistemu.

Primerjava etiket omogoča zagotovitev kakovosti

Funkcija primerjave etiket samodejno primerja dve različici etikete in ustvari grafično primerjavo razlik. Tako lahko enostavno opazite razlike, ki niso takoj vidne s prostim očesom, kar zagotovi višjo raven nadzora kakovosti.

Ohranite ves nadzor nad vsemi spremembami etiket

Spremembe etiket opravite v preizkusnem okolju in si jih dobro oglejte, preden bodo uporabljene v proizvodnem okolju. Ta postopek ščiti temeljne podatke etikete in zagotavlja, da v zbirki podatkov v živo niso objavljene nepreverjene spremembe. Dobili boste poln nadzor nad tem, kako in kdaj so spremembe objavljene, s čimer se lahko prepričate, da so informacije pravilne in je organizacija obveščena.

Več o NiceLabel >>

NiceLabel Document Management System